Maatwerkadvies aanvragen
• Deskundige specialisten aan huis
• Duidelijke energiebesparing adviezen
• Geschikt voor subsidie-aanvragen of lening


INSPECTIE INPLANNEN

De beste maatregelen om jouw woning te verduurzamen

Duurzame energie is een verzamelterm voor energiebronnen die uit ‘hernieuwbare’ bronnen kunnen worden gewonnen. Er worden twee vormen onderscheiden. Allereerst zijn er bronnen van duurzame energie die elektriciteit opwekken zoals windenergie, zonne-energie (fotovoltaïsche), waterkracht en bio-energie. Daarnaast zijn er bronnen van duurzame energie die warmte produceren. Te denken valt hierbij aan aardwarmte, zonne-energie (thermisch) en warmtepompen. Het opwekken van elektriciteit op een energieneutrale manier wordt gezien als duurzaam. De zon is dus een duurzame energiebron en zonnepanelen zijn een duurzame technologie.

Waarom duurzame energie?

 • Fossiele brandstoffen raken uitgeput: Duurzame energie zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze samenleving. De uitputting van fossiele brandstoffen is hierbij een van de meest genoemde argumenten. Hoewel de voorraden van aardgas, aardolie en steenkolen nog toereikend zijn voor tientallen jaren, raken de meeste in de loop van de 21ste eeuw uitgeput.
 • Stijgende energieprijzen: Energieprijzen zullen hierdoor steeds verder stijgen en indien er niet voldoende geïnvesteerd wordt in alternatieve energiebronnen zullen Nederland en Europa steeds afhankelijker worden van buitenlandse energieleveranciers.
 • Milieu bewust: Daarnaast zal de energieconsumptie naar verwachting de komende decennia sterk blijven groeien. Bij een toenemend gebruik van fossiele brandstoffen zal ook de uitstoot van schadelijke gassen blijven toenemen. De uitstoot van CO2 versterkt het broeikaseffect en stikstofoxide en zwaveldioxide zorgen voor verzuring van lucht, water en bodem. Duurzame energie vermindert de uitstoot van deze schadelijke stoffen en is dus vele malen beter voor het milieu.

Op welke manieren kan ik energie besparen?

Wanneer je een maatwerkadvies energiebesparing laat opstellen door een onafhankelijke expert, dan krijg je een lijst met concrete maatregelen die je kunt laten uitvoeren. Bijvoorbeeld isoleren, het laten leggen van zonnepanelen of jouw cv-ketel vervangen voor een warmtepomp. Hieronder kan je doorklikken naar een van de beschikbare maatregelen voor meer informatie, kosten en tips. 

Wat zijn verduurzamingsmaatregelen?

Verduurzamingsmaatregelen zijn maatregelen die genomen worden om de milieuproblemen te verminderen en het milieu te beschermen door je eigen CO2 uitstoot, en gas en stroomverbruik te verminderen. Deze maatregelen kunnen variëren van investeringen in apparaten voor energiebesparing en hergebruik van materialen tot het verminderen van transport- en voedselafval. Een paar voorbeelden van verduurzaming-maatregelen zijn:

 1. Het installeren van zonnepanelen en zonneboilers om energie te besparen.
 2. Het verminderen van afval door recycling en het gebruik van herbruikbare producten.
 3. Het verminderen van voedselverspilling door voedselbesparingstechnieken.
 4. Het gebruik van energiezuinige apparaten, zoals LED-verlichting en energiezuinige koelkasten.
 5. Het verminderen van verkeersdrukte en het verminderen van uitstoot door het gebruik van openbaar vervoer.
 6. Het verminderen van waterverbruik door het gebruik van speciale apparatuur zoals een waterbesparende douchekop.
 7. Het gebruik van milieuvriendelijke materialen voor de bouw en renovatie.
 8. Het laten plaatsen van vloerverwarming i.p.v. radiator verwarming (tip: hiervoor is wel radiatorfolie beschikbaar).
 9. Het zorgen voor een goede ventilatie en luchtcirculatie in de woning (beperk koude licht met o.a. tochtstrips).
 10. Stap over op gasbesparende producten zoals inductie-koken (elektrisch koken).

Wat zijn de effecten op het woning energielabel?
Een woning energielabel is een certificaat dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Het label bestaat uit een klasse die varieert van A++++ (zeer zuinig) tot G (zeer energieverslindend). Het woninglabel geeft een indicatie van de kosten die de bewoners zullen maken voor energie, en biedt een goede gids voor woningzoekers over de energiezuinigheid van verschillende woningen. Door te investeren in energiebesparende maatregelen kun je het energielabel van je huis verbeteren.